Chúng tôi đến các trại mồ côi 2 lần trong 1 năm.

Là một nhà tạo mẫu tóc chúng tôi có thể làm gì ?
Và nên làm gì ?
Câu trả lời rất đơn giản
đem niềm vui đến với mọi người.
Bằng cách chia sẽ niềm vui với các em nhỏ
Chúng tôi cảm thấy có thêm động lực đế tiếp tục trên con đường của chính mình.